Doprava Týnská stěna

Týnská stěna

Doprava

Ultra Ant s.r.o.

Týnská 17, Praha 1

(ulice není Týnská ulička, vchodem do domu a v průchodu po pravé straně po schodech dolů-označené)

www.tynskastena.cz ( pro programy teambuildingu- http://www.outdooraktivity.cz/)

tel: 777654799

e-mail: info@tynskastena.cz

Fotografie