Zachraňte prst

Puzzle Room

Program

Orientační harmonogram

14:30 - registrace
15:15 - uvítání a úvodní slovo

15:30 - uvedení do příběhu
15:45 - hra
16:45 - vyhodnocení + networking
18:30 - konec akce

Fotografie